+ לזיין אותי כמו שאתה שונא אותי

לזיין אותי כמו שאתה שונא אותי

home    message    bees   facebook    My Face    About     poetry    submit    archive    theme
©
I was on fire and you used me to light your cigarette

wienrs:

if you’re reading this i’m beautiful

(via fake-mermaid)

pink-vulva:

reasons i want to look GOOD 

  • for myself
  • for myself
  • to plant the seed of envy in other bitch’s hearts
  • for myself

(via fake-mermaid)